Oferta

Przedszkole nasze realizuje zadania zgodnie z podstaw programow wychowania przedszkolnego. Pracujemy wedug programw dopuszczonych przez MEN i programw autorskich. Wsppracujemy z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn i innymi instytucjami, ktre nas wspieraj w naszych dziaaniach.

Programy, ktre wykorzystujemy w swojej pracy:

Program obowizkowy:

 •   "Od przedszkolaka do pierwszaka" - autor Iwona Broda. realizacja w gr. III
 •   "Zanim bd uczniem" - autor Elbieta Tokarska, Jolanta Kopaa - realizacja w gr I,II,IV
 •   Program nauczania jzyka angielskiego - autor Barbara Czekaska, Izabela opiska- realizacja w gr I,II,III,IV

oraz elementy programw:

 •   Glottodydaktyki prof. Bronisawa Rocawskiego
 •   Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz
 •   Odimiennej nauki czytania” wg Ireny Majchrzak
 •   Edukacji zdrowotnej” K. Dutkiewicz i K. Kamiskiej
 •   „Dziecica matematyka”- autor prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyska
Przedszkole nasze oferuje godziny otwarcia dostosowane do potrzeb rodzicw. Placwka proponuje oprcz planowanych zaj, realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi nauczycieli, zajcia dodatkowe:
 •   Jzyk angielski
 •   Religia
 •   zajcia logopedyczneStrona gwna  |  © 2007-2017 by 1408